Room

Premier City View With Balcony

 • Giường 2
 • Người 4
 • Hướng Thành phố
 • Diện tích 28m²
(0 reiews)
1,400,000 Từ / đêm

Executive Double – City View With Balcony

 • Giường 1
 • Người 2
 • Hướng Hướng bãi biển thành phố
 • Diện tích 30m2
(0 reiews)
1,800,000 Từ / đêm

Executive Triple – City View With Balcony

 • Giường 3
 • Người 2
 • Hướng Hướng bãi biển của thành phố
 • Diện tích 35m2
(0 reiews)
2,200,000 Từ / đêm

Senior Double Sea View With Balcony

 • Giường 2
 • Người 2
 • Hướng Vịnh Nha Trang
 • Diện tích 30m2
(0 reiews)
2,300,000 Từ / đêm

Central Suite

 • Giường 1
 • Người 4
 • Hướng Hướng ra đại dương
 • Diện tích 47m2
(0 reiews)
4,000,000 Từ / đêm